Publicat la .

SECŢIUNEA 1. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI:

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Campaniei, având obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială, pe pagina oficială de Facebook  I Love S3,  https://www.facebook.com/ilovesector3?fref=ts

Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI:

Campania este organizată şi se desfăşoară online pe pagina oficială de Facebook: I Love S3, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI:

3.1 Campania începe la data de 01 August  2015, ora 00:00 şi se va desfăşura până la data de 31  August  2015, ora 24:00 (denumită în cele ce urmează „Perioada Campaniei”).

3.2 Înainte de începerea Campaniei şi după încetarea duratei Campaniei, îndeplinirea condiţiilor menţionate în Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Campanie.

3.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru public pe   https://www.facebook.com/ilovesector3?fref=ts

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:

4.1. Campania este adresată tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau reşedinţa în Bucuresti, Sector 3, care au împlinit 14 ani până la data începerii prezentei Campanii şi au un cont de Facebook activ înainte de data începerii campaniei.

4.2. Participantul la această Campanie trebuie să fie un “posesor legal” al unei adrese de e-mail şi posesor al unui cont valid în reţeaua de socializare Facebook (www.facebook.com) în perioada Campaniei. “Posesor legal” este numită orice persoană căreia i s-a dat în folosinţă o adresa de e-mail de către un distribuitor de servicii de Internet sau altă organizaţie (firmă, instituţie etc.) care are dreptul să creeze şi să desemneze domenii asociate cu adresele de e-mail.

4.3  Pentru a participa la concurs, Participantul trebuie să fie sau să devină “Fan” al paginii, prin apăsarea butonului denumit “LIKE” (în limba engleză)/ “Îmi Place” (în limba română) prezent în pagina https://www.facebook.com/ilovesector3?fref=ts  si sa completeze formularul de concurs.

Participantul va participa la prezenta Campanie luând la cunoştinţă condiţiile mai sus menţionate.SECŢIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE:

În cadrul acestei campanii, premiile constau în 4 INVITATII DUBLE LA FESTIVALUL GEORGE ENESCU si 1 ABONAMENT LA OPERA ROMANA pentru stagiunea urmatoare.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI:

6.1 Campania se desfăşoară numai online, pe site-ul www.facebook.com, în pagina https://www.facebook.com/ilovesector3?fref=ts

Înscrierea în campanie se realizează astfel:

a) accesarea paginii https://www.facebook.com/ilovesector3?fref=ts

b) Participantul trebuie să fie sau să devină “Fan” al paginii, prin apăsarea butonului denumit “LIKE” (în limba engleză)/ “Îmi Place” (în limba română) prezent în pagina https://www.facebook.com/ilovesector3?fref=ts

c) Dupa ce a devenit fan al paginii participantul trebuie sa completeze formularul de concurs Tombola Culturala #iLoveS3

d) Pentru a fi validat ca si participant al Campaniei, persoana in cauza trebuie sa respecte atat punctul 6. a) cat si punctul 6 b). In cazul in care nu este respectat unul dintre punctele 6 c) sau b), participantul nu este validat.

e) Concursul se derulează pe parcursul lunii august 2015, la finalul careia sunt anuntati castigatorii. Pentru a participa la prezenta Campanie, o persoană trebuie să îndeplinească toate condiţiile de mai sus.

6.2. Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti a adreselor de email valide , folosind site-ul randompicker.com

SECŢIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR:

Premiile din cadrul prezentei Campanii se vor acorda după cum urmează:

În cadrul acestei campanii se vor acorda 5 premii, constand în 4 INVITATII DUBLE LA FESTIVALUL GEORGE ENESCU si 1 ABONAMENT LA OPERA ROMANA

La finalul concursului castigatorul va fi anuntat pe https://www.facebook.com/ilovesector3?fref=ts

Publicarea va avea loc în data de 01 septembrie 2015.

Câştigătorii vor fi contactati începând cu 01 septembrie 2015 prin serviciul de mesagerie privată pus la dispoziţie de www.Facebook.com şi li se va solicita trimiterea către Organizator a datelor necesare pentru a intra in posesia premiului.

În cazul în care un câştigător nu răspunde la mesajului primit de la Organizator în termen de 24 ore, sau în cazul în care acesta nu ofera datele necesare pentru a intra in posesia premiului acesta va fi acordat următorului participant extras. În cazul în care nici acest participant desemnat câştigător nu răspunde la email-ul Organizatorului în timp de 48 de ore, procedura anterioară se va relua până la acordarea tuturor premiilor.

SECŢIUNEA 8. ÎNMÂNAREA PREMIILOR :

Înmânarea premiilor câştigătorilor se va face personal in urma stabilirii de comun acord a momentului si a locatiei.

SECŢIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII:

9.1. Postările înscrise înainte sau după perioada menţionată în Regulament, în Secţiunea 3, nu se iau în considerare.

9.2. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte să se înscrie în Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncţionalităţile neanunţate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Campanie în perioada de desfăşurare a Campaniei.

9.3. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care câştigătorul îşi pierde dreptul de a folosi serviciile oferite de www.Facebook.com pe durata Campaniei. În acest caz, participarea acestuia va fi invalidată.

 

SECŢIUNEA 11. LITIGII:

 

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

SECŢIUNEA 12. FORŢA MAJORĂ:

12.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

12.2. Daca o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la campanie pe pagina https://www.facebook.com/ilovesector3?fref=ts, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 SECŢIUNEA 13. ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR PREMIILOR:

Castigatorii concursului cu numele acestora şi premiul câştigat vor fi anuntati pe pagina https://www.facebook.com/ilovesector3?fref=ts , pe data de 1 septembrie 2015.

Comentarii

comentarii

Lasa un comentariu

  • (will not be published)