ajutoare-alimente-ue

Publicat la .

Primăria Sectorului 3, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), anunţă că acordarea alimentelor de la Uniunea Europeană, care sunt prevăzute în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (PEAD) 2014, se face pe bază de programare.

Persoanele interesate pot face programare până la data de 31 ianuarie 2015 la sediul DGASPC Sector 3 din bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, clădirea nouă, parter, camera 2, de luni până vineri, cu excepția zilelor libere legale.

Beneficiarii alimentelor de la Uniunea Europeană trebuie să prezinte actul  de identitate, în original, şi cuponul individual pentru programarea datei de ridicare a pachetelor. Persoanele care au pierdut cuponul sau care nu l-au ridicat de la Poştă se vor prezenta la sediul DGASPC Sector 3 cu actul de identitate pentru verificare şi programare.

Beneficiarii PEAD 2014, cu domiciliul/reşedinţa în Sectorul 3, sunt următorii:

-familiile şi persoanele singure care beneficiază de venit minim garantat;

-familiile care beneficiază de alocaţie pentru susţinerea familiei;

-şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit   conform prevederilor legale până la 400 de lei, inclusiv, şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj;

-pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie     sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;

-persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi şi copii;

-persoanele beneficiare de indemnizaţii şi sporuri pentru invalizi, veterani şi   văduve de război, persoanele persecutate din motive politice sau etnice, deportate, prizonieri, eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, persoanele care au efectuat stagiul militar în perioada 1950-1961, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate al căror cuantum cumulat se află sub 400 lei/lună.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 informează că alimentele vor fi ridicate din Calea Vitan nr. 242 (fosta fabrică de pâine), pe baza bonului de programare, a actului de identitate în original şi a cuponului individual.

Persoanele eligibile pentru care nu au fost emise cupoane individuale vor fi incluse pe lista suplimentară. Înscrierea pe lista suplimentară se efectuează pe baza unui document care să ateste încadrarea în grupul-ţintă şi a actului de identitate, în conformitate cu H.G. nr.799/2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014, la sediul DGASPC Sector 3, din bd.1 Decembrie 1918, nr. 12-14, clădirea nouă, camera 2, parter.

Distribuirea alimentelor pentru persoanele înscrise pe lista suplimentară se va efectua după ce se va încheia distribuirea alimentelor pe bază de cupon individual, în funcție de cantitățile disponibile. Data programată pentru distribuire va fi anunţată prin SMS sau telefonic, în ordinea înscrierii pe lista suplimentară.

Persoanele care fac parte din mai multe categorii de beneficiari vor primi   ajutoare alimentare o singură dată în cadrul programului anual.

Comentarii

comentarii

Lasa un comentariu

  • (will not be published)